Główne usługi

Kompleksowo obsługujemy firmy jak i osoby indywidualne.

Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.

Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

Tworzenie biznesplanów

Przygotowujemy biznesplany od strony strategicznej, merytorycznej. Tworzymy biznesplany, które dopiero planują rozpoczęcie działalności i biznesu.